28 apr 2009 22:00

Vrijlating gijzelaars in Somalië

Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verheugt zich over de vrijlating van twee geneesheren die sinds 19 april gegijzeld werden. Deze Belgische en Nederlandse artsen werkten in Somalië voor de NGO Artsen zonder Grenzen.

Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verheugt zich over de vrijlating van twee geneesheren die sinds 19 april gegijzeld werden. Deze Belgische en Nederlandse artsen werkten in Somalië voor de NGO Artsen zonder Grenzen.

Brussel, 28 april 2009 Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht verheugt zich over de vrijlating van twee geneesheren die sinds 19 april gegijzeld werden. Deze Belgische en Nederlandse artsen werkten in Somalië voor de NGO Artsen zonder Grenzen. De Minister dankt de families van de gegijzelden voor de moed en het geduld dat ze toonden tijdens de afgelopen weken. Karel De Gucht herinnert er aan dat elke gijzelneming onder om het even welk voorwendsel geheel onaanvaardbaar is en strijdig met de rechten van de mens.