21 nov 2005 13:15

Vrijwillige dienst bij Ontwikkelingssamenwerking

Vrijwillige dienst bij Ontwikkelingssamenwerking

Vrijwillige dienst bij Ontwikkelingssamenwerking

Brussel, 18 november 2005 Om te kunnen antwoorden op de opmerkingen van de Raad van State, heeft de Ministerraad besloten om de oprichting van de vrijwillige dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking, aanvankelijk voorzien via een koninklijk besluit, in te schrijven in de wet betreffende de Belgische Technische Coöperatie (BTC). Het betreft een project ingeleid door Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker, voor wie de oprichting van een vrijwillige dienst bij de ontwikkelingssamenwerking beantwoordt aan een drievoudig doel: - jongeren de kans geven om zich nuttig ten dienste te stellen van de ontwikkelingslanden, - jongeren de kans geven om een eerste professionele ervaring op te doen inzake ontwikkelingssamenwerking, - het geheel van de Belgische bevolking meer te sensibiliseren rond de ontwikkelingsproblematiek. De tekst zal worden voorgelegd aan het Parlement om gestemd te worden in het kader van de programmawet, voor het einde van het jaar. De uitvoeringsmodaliteiten, de vergoedingen en andere procedures zullen moeten zijn vastgelegd in een uitvoeringsbesluit. De kandidaten moeten minimum 20 jaar en maximum 30 jaar zijn. Na een selectieproef zullen ze een opleiding volgen georganiseerd door de BTC. De kandidaten die voldoen aan de voorwaarden zullen door de BTC kunnen worden aangeworven volgens een arbeidscontract opgesteld door de Belgische wetgeving. Ze zullen ook kunnen worden geïntegreerd in projecten van internationale partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking en niet- gouvernementele organisaties. De duur van de vrijwillige dienst bedraagt minstens één jaar en maximum drie jaar. Hij zal worden uitgevoerd in één of meerdere partnerlanden van de directe bilaterale samenwerking. Volgens Minister Armand De Decker "zal het contact van Belgische jongeren met de bevolkingen van de partnerlanden van het Zuiden mogelijk maken dat zich een solidariteit en een wederzijds bewustzijn vormt dat ontegensprekelijk zal bijdragen aan een beter begrip van de wereld door eenieder." Perscontact Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : +32 475 75 62 88 @ : erik.silance@diplobel.fed.be Alexandra Mathelot Persattachée van de Minister Gsm : +32 472 50 47 13 @ : alexandra.mathelot@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be