22 mei 2012 13:58

"Waar is Gust?" "Où est Suzette?"

Een gezamenlijke campagne van het Museum voor Natuurwetenschappen
en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Bij biologische diversiteit (of biodiversiteit) denken velen alleen aan het land en vergeten hierbij de zee. Maar net de zeeën en oceanen zijn de bakermat van het leven, ze beslaan 70 % van de oppervlakte van de aarde … die dan ook de 'blauwe planeet' genoemd wordt.

De engagementscampagne “Waar is Gust?” / “Où est Suzette?” informeert het publiek over de gezondheid van de Noordzee en stelt concrete handelingen voor om haar te redden. De campagne is een handig instrument voor het publiek om de toestand van de Noordzee te begrijpen en tot actie over te gaan. Ontdek de gloednieuwe websites www.waarisgust.be en www.ouestsuzette.be, maak er promotie voor en engageer je, samen met ons!

De sensibiliseringscampagne voor de mariene biodiversiteit is gelanceerd op 22 mei via verschillende kanalen: advertenties in de pers, affiches, radiospots, newsflash verspreid door onze partners en filmpje/opsporingsbericht via internet en de sociale media. Ze zal 3 maanden duren.

“Waar is Gust? Où est Suzette ?” is een campagne waarin iedereen een rol kan spelen voor het behoud van de biodiversiteit. Ze maakt deel uit van de campagne ‘Ik geef leven aan mijn planeet’ die in 2010 ter gelegenheid van het Internationale Jaar van de Biodiversiteit werd gelanceerd. Meer dan 19 385 personen hebben zich al geëngageerd tot zo’n 71 632 acties ter bescherming van de biodiversiteit in België.
Doe mee!Zijn ze verdwenen? Gaan ze verdwijnen?
Suzette is een grijze garnaal (Cragnon cragnon). Gust is een platte oester (Ostrea edulis). Ze wonen beiden in onze Noordzee. Terwijl het met de eerste prima gaat, is de tweede ernstig bedreigd.
Gust en zijn soortgenoten zijn in gevaar. Ze worden aan de Belgische kust met uitsterven bedreigd door vervuiling, overbevissing, en door andere invasieve soorten.
Suzette is dan weer een positief voorbeeld. Hoewel haar soort ernstig werd bedreigd, is ze nu buiten gevaar dankzij het verbod op TBT. Dit is een vervuilend product dat gebruikt werkt om scheepsrompen algenvrij te houden en dat nu verboden is.
Suzette is het bewijs dat we het tij kunnen keren door actie te ondernemen. Gust toont dan weer aan dat we nog een lange weg af te leggen hebben.
Vandaag vragen ze jullie om een goede daad te stellen en het leven in onze Noordzee te redden. Engageer je daarom op de site www.waarisgust.be
In naam van Gust, Suzette en al hun kameraden die in de Noordzee leven, bedankt!

Ik laat geen ballonnen op bij een feestje….
Voor mijn boodschappen neem ik een mand of herbruikbare zak mee …
Ik wil zo weinig mogelijk geneesmiddelen in de natuur …

De biodiversiteit die wij elke dag gebruiken om ons te voeden, te kleden, te verwarmen … heeft zwaar te lijden onder vervuiling, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en klimaatveranderingen.
Als we bedenken hoe belangrijk ze is voor het welzijn van onze en toekomstige generaties, staan we voor een enorme uitdaging:
het verlies aan biodiversiteit stoppen!
Engageer je om enkele eenvoudige handelingen uit te voeren, zoals ze op de site vermeld zijn en geef de boodschap door, zodat anderen ook gemotiveerd zijn om zich bij ons aan te sluiten. Afspraak op www.waarisgust.be!


Persverantwoordelijke Museum voor Natuurwetenschappen

Yannick Siebens - 02 627 43 77 / yannick.siebens@natuurwetenschappen.be