17 dec 2021 14:01

Warme oproep aan horeca om coronamaatregelen te respecteren

De FOD Volksgezondheid controleert, naast het rookverbod en de alcoholverkoop aan minderjarigen, ook de naleving van de coronamaatregelen in de horeca. Gezien de huidige situatie is het meer dan ooit nuttig om de basispreventieregels en een gezonde luchtkwaliteit te respecteren. De voorbije controles laten zien dat er nog marge is voor verbetering.

Wat wordt er gecontroleerd?

  • de luchtkwaliteit: de aanwezigheid van een CO²-meter, het hebben en uitvoeren van een actieplan indien de waarde 900pm overschrijdt;
  • de mondmaskerplicht bij het personeel;
  • het ter beschikking stellen van handgel voor de klanten en het personeel;
  • het gebruik van de Covid Safe Ticket: bij observatie van inbreuken zal de burgemeester of de politie geïnformeerd worden;
  • de verkoop van alcohol aan minderjarigen;
  • het rookverbod.

 

Controlecijfers horeca-inrichtingen

Sinds 9 juni 2021 (heropstart horeca) werden er 6.070 horecazaken gecontroleerd. Sinds 1 november (4e golf) werden de controles verder opgedreven.

 

9 juni – 31 oktober

1 november – 15 december

Aantal gecontroleerde Inrichtingen

4.402 (100 %)

1.668 (100 %)

Conforme inrichtingen

2.352 (53 %)

680 (41 %)

Aantal PV’s

249 (6 %)

440 (26 %)

Aantal waarschuwingen

1.153 (26 %)

307 (18 %)

 

Belangrijkste inbreuken in de horeca

De meeste inbreuken hebben te maken met het ontbreken van (voldoende) CO²-meters. Ook stellen we soms vast dat het personeel geen mondmasker draagt of dat het niet correct gedragen wordt.

 

9 juni - 31 oktober

1 november - 15 december

CO2 gehalte >1200 ppm

15 (<1 %)

57 (3 %)

Geen (of onvoldoende) CO2-meter(s) aanwezig

1.271 (29 %)

630 (38 %)

CO2-meter staat niet in het zicht van de klanten

87 (2 %)

130 (8 %)

Geen actieplan

15 (<1 %)

43 (3 %)

Personeel draagt geen (of niet correct) mondmasker

469 (11 %)

192 (12 %)

Geen middelen voor handhygiëne

42 (1 %)

12 (<1 %)

 

 

Aanbevelingen

Blijf de basisregels volgen: draag een mondmasker, hou afstand, hanteer goeie handhygiëne en zorg voor voldoende ventilatie. Een CO²-meter maakt het mogelijk om de luchtkwaliteit te bewaken. Vaak volstaan eenvoudige maatregelen zoals het openen van een raam al om het CO²-gehalte drastisch te verminderen.

De FOD Volksgezondheid begrijpt dat het moeilijke tijden zijn voor de horecasector en wil hierbij dan ook uitdrukkelijk de horecazaken bedanken die de regels volgen en hun steentje bijdragen aan het bestrijden van de pandemie.