14 okt 2022 11:35

Week van de patiënt plaatst patiëntenrechten centraal

Van 17 tot 21 oktober 2022 organiseert de FOD Volksgezondheid de Week van de Patiënt. Elke dag komt een nieuw thema aan bod. Het doel van de week is om de patiënten en hun rechten centraal te plaatsen, ze te helpen om hun eigen gezondheid in handen te nemen en de keuzes te maken die hen het beste passen.

Deze week van de patiënt heeft als kernboodschap: laten we allemaal een volwaardige actor van onze gezondheid zijn. Goed geïnformeerde patiënten nemen hun gezondheid in eigen handen. Ze begrijpen het belang van de behandeling, maken juiste keuzes en nemen deel aan hun behandeling.

Elke dag van de week komt er een thema aan bod dat de initiatieven voor patiënten in het licht plaatst:

  • de rol van patiëntenorganisaties in het gezondheidsbeleid en de steun die ze patiënten bieden
  • informatie over de toegang tot gezondheidszorg en tot de eigen gezondheidsgegevens
  • de interculturele bemiddeling

Op woensdag 19 oktober lanceren we de campagne die patiënten sensibiliseert over de voordelen om de toegang tot hun medisch dossier met beroepsbeoefenaars te delen. Lees hier het volledige programma van de week van de patiënt.

Donderdag is gewijd aan het colloquium ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de wet rechten van de patiënt. Het colloquium blikt terug op het twintigjarige bestaan van de wet rechten van de patiënt. Hoe kunnen we de wet verbeteren en moderniseren? Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?

Ook de ziekenhuizen nemen deel aan de week van de patiënt. De initiatieven die ze in heel België voor patiënten organiseren tijdens de week van de patiënt vindt u terug in de agenda.

Het Vlaams Patiëntenforum op dinsdag 25 oktober om 19 uur een webinar Digitale doelzoeker. Het webinar wil chronische patiënten helpen bij hun keuzes.

Het Vlaams Patiëntenplatform verenigt meer dan 115 patiëntenverenigingen, om samen aan een betere levenskwaliteit voor mensen met een chronische aandoening en hun naasten te werken.