22 mei 2019 17:31

Wegcode: aanpassingen ten voordele van fietsers, gemotoriseerde voortbewegingstoestellen en voetgangers

Op dinsdag 21 mei verscheen een nieuwe wet in het Belgisch Staatsblad waarmee het ‘integrale groen licht voor fietsers” realiteit wordt. De nieuwe wet wordt van kracht op vrijdag 31 mei.

De grootste nieuwigheden in deze wet zijn:
• Het integraal groen verkeerslicht voor fietsers. Wanneer het groene fietssilhouet omringd is door pijltjes betekent dat gelijktijdig groen voor alle fietsers op het kruispunt.
• De maximale snelheid, naar bouw, van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (elektrische steps, hoverboards, elektrische rolstoelen) wordt verhoogd tot 25 km/u in plaats van 18 km/u.
• Drie- en vierwielers met een maximale breedte van 1 meter worden gelijkgesteld met fietsen. Ze mogen dus een beperkte éénrichtingsstraat inrijden, hebben toegang tot wegen beperkt tot plaatselijk verkeer alsook tot voorbehouden wegen.
• Kinderen jonger dan 10 mogen in alle omstandigheden op het voetpad fietsen.
• Buiten de bebouwde kom moeten automobilisten en motorrijders een minimale zijdelingse afstand van anderhalve meter bewaren tussen hun voertuig en fietsen en bromfietsen met 2 wielen.

Ook voor voetgangers veranderen een aantal zaken:
• De afstand waarbinnen een voetganger verplicht gebruik moet maken van een oversteekplaats voor voetgangers wordt teruggebracht van 30 naar 20 meter.
• Het integraal groen verkeerslicht voor voetgangers. Wanneer het groene voetgangerssilhouet omringd is door pijltjes betekent dat gelijktijdig groen voor alle voetgangers op het kruispunt.
• Buiten de bebouwde kom moeten bestuurders zijdelings minstens anderhalve meter afstand houden van voetgangers.

Minister van Mobiliteit Bellot is verheugd over deze maatregelen in het voordeel van de zwakke weggebruikers. “De verschillende maatregelen die door het parlement genomen zijn, zijn gebaseerd op de hervorming van de wegcode die ik gedurende 2 jaar ondersteund heb. Het is erg belangrijk dat de meest pertinente maatregelen om de verkeersveiligheid en de zachte mobiliteit te verbeteren zo snel mogelijk van kracht kunnen worden, ook als de nieuwe wegcode in zijn geheel nog niet gestemd is”.
 

De volledige wettekst en alle voorziene verandering vindt u op de website van het Belgisch Staatsblad.