29 jun 2021 12:00

Wehubit lanceert een oproep tot het indienen van voorstellen voor EdTech als reactie op de coronacrisis

Brussel, 29 juni 2021 | Met deze zesde projectoproep wil het Wehubit-programma van het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel onderwijstechnologie ondersteunen om de continuïteit van een inclusief en rechtvaardig onderwijs te bevorderen. De geselecteerde projecten worden door de Europese Unie gefinancierd. Ze zullen een financiële steun van 200.000 tot 350.000 euro ontvangen. Ze moeten afkomstig zijn van overheidsinstellingen of non-profitorganisaties en gevestigd zijn in een van de 14 landen opgesomd in de richtsnoeren voor de oproep.

wehubit

De nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen kadert in de nooit eerder geziene context van de coronacrisis. De onderwijswereld had erg te lijden onder deze crisis. Zo zaten meer dan een miljard jongeren thuis tijdens de lockdown. Ondertussen wordt het afstandsonderwijs uitgebreid om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen1. Het doel van deze oproep is bij te dragen tot kwaliteitsvol onderwijs dat meer toegankelijk en inclusief is, in het bijzonder voor de meest kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen of vrouwen. Speciale aandacht zal uitgaan naar projecten die de blijvende toegang tot basisdiensten voor openbaar onderwijs garanderen en zo de duurzaamheid van de voorgestelde digitale oplossingen waarborgen.

"Natuurlijk zijn we vereerd met het vertrouwen van de Europese Unie. De wereld stelt zich nog steeds veel vragen over de post-coronatijd. Wij hebben echter al voldoende kennis opgedaan om een aantal van de lessen van de afgelopen maanden te integreren. Ja, digitale technologie biedt interessante antwoorden op vele uitdagingen. Maar bij deze antwoorden moet rekening worden gehouden met het risico van een groeiende digitale kloof. Als we de veerkracht van onze onderwijssystemen echt willen versterken door het gebruik van technologie, moeten we inzetten op continuïteit, kwaliteit en inclusie.” klinkt het bij Arnaud Leclercq, manager van het Wehubit-programma.

Het Wehubit-programma werd in 2018 opgezet. Het heeft tot doel digitale sociale innovatie te stimuleren, met andere woorden het gebruik van digitale technologie te bevorderen als antwoord op maatschappelijke uitdagingen. Het programma heeft al vijf oproepen tot het indienen van voorstellen georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen als ‘inclusie, empowerment en rechten van vrouwen en jongeren’, ‘klimaatslimme landbouw’, ‘e-Health’, ‘het dichten van de digitale kloof door onderwijs, opleiding en afstemming op de werkwereld’ en, eind 2020, ‘veerkrachtige steden: voor inclusieve en duurzame stedelijke ontwikkeling’. Wehubit werkt momenteel samen met 40 partnerorganisaties in Afrika en het Midden-Oosten. Alle gefinancierde projecten zijn bestaande digitale oplossingen die hun doeltreffendheid hebben bewezen en het potentieel voor grootschalige uitrol hebben aangetoond.

Aanvragen voor deze zesde oproep tot het indienen van voorstellen rond EdTech kunnen worden ingediend tot 30 juli 2021.

Meer weten? Stuur een e-mail naar wehubit@enabel.be