16 okt 2014 19:13

Wereldvoedseldag: Voedselzekerheid verhogen door aandacht voor familiale landbouw

Ter gelegenheid van Wereldvoedseldag bevestigt vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo de aandacht van ons land voor de familale landbouw in haar ontwikkelingssamenwerking.
Vandaag 16 oktober is Wereldvoedseldag,  een dag waarop in meer dan 150 landen de aandacht wordt gevestigd op voedselzekerheid. Want voldoende en gezond voedsel is immers niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wereldwijd lijden er 805 miljoen mensen honger, terwijl onze aarde genoeg voedsel produceert voor iedereen.
Ter gelegenheid van Wereldvoedseldag bevestigt vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo de aandacht van ons land voor de familale landbouw in haar ontwikkelingssamenwerking.

Vandaag 16 oktober is Wereldvoedseldag,  een dag waarop in meer dan 150 landen de aandacht wordt gevestigd op voedselzekerheid. Want voldoende en gezond voedsel is immers niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wereldwijd lijden er 805 miljoen mensen honger, terwijl onze aarde genoeg voedsel produceert voor iedereen.

In haar ontwikkelingssamenwerking op het gebied van landbouw steunt België de familiale landbouw om zo bij te dragen tot de voedselzekerheid van de bevolking in haar partnerlanden en tot een duurzame economische groei die waardig werk creëert.

Om daartoe te komen, legt België vier prioriteiten:

  1. Landbouwproductie: verbeteren en veiligstellen van de productie en de productiviteit in de landbouw in het licht van duurzame ontwikkeling.
  2. Commercialisering van de productie: valorisatie van de landbouwproducten en verbetering van de markttoegang.
  3. Bestuur in de landbouwsector: versterking van de coördinerende, faciliterende en  regulerende rol van de staat en versterking van de civiele maatschappij en de landbouworganisaties.
  4. Plattelandsvrouwen: individuele en collectieve empowerment van plattelandsvrouwen.

Om de verwachte 9 miljard mensen op onze aarde te kunnen voeden, moet de voedselproductie met 60% verhogen. Meer voedsel produceren is belangrijk, maar niet genoeg. Ieder van ons heeft behoefte aan een evenwichtig en voedzaam dieet. Wereldwijd hebben echter 2 miljard mensen een gebrek aan voedingsstoffen die essentieel zijn voor een goede gezondheid. Daarom is het belangrijk dat de landbouw ook sterker focust op groenten en fruit voor menselijke consumptie.