07 feb 2007 13:06

Werkvakantieprogramma België-Canada in werking sinds januari 2007

De Overeenkomst tussen België en Canada betreffende het "werkvakantieprogramma " is sinds begin januari 2007 in werking getreden.

De Overeenkomst tussen België en Canada betreffende het "werkvakantieprogramma " is sinds begin januari 2007 in werking getreden.

Werkvakantieprogramma België-Canada in werking sinds januari 2007 Brussel, 6/02/2007 De Overeenkomst tussen België en Canada betreffende het "werkvakantieprogramma " is sinds begin januari 2007 in werking getreden. België heeft reeds twee soortgelijke Overeenkomsten afgesloten, met Australië en met Nieuw Zeeland. Doel van deze Overeenkomst is jonge Belgen en Canadezen (van 18 tot 30 jaar) voor een verblijf van maximum één jaar de mogelijkheid te bieden naar Canada/België te reizen . Tijdens deze periode zullen zij de gelegenheid hebben om de levenswijze van het gastland te leren kennen. Het hoofddoel van de Overeenkomst is de begunstigden toe te laten om als vakantieganger in het land te verblijven terwijl zij de mogelijkheid hebben om hun financiële middelen aan te vullen door het verrichten van arbeid. Deze Overeenkomst somt de voorwaarden op waaraan de jongeren moeten voldoen om zich voor een werkvakantieprogramma in te schrijven en beschrijft de procedure welke zij moeten volgen om het vereiste visum te verkrijgen, Zij preciseert ook welke rechten en verplichtingen van toepassing zijn op de situatie van de onderdanen van elk van de betrokken landen wanneer zij op het grondgebied verblijven van de andere Partij in het kader van het "werkvakantieprogramma". Meer inlichtingen over de praktische toepassing van de Overeenkomst zijn terug te vinden op verschillende websites. Jonge Belgen die naar Canada wensen te reizen kunnen terecht op de volgende website: www.werkvakanties.ca. Algemene informatie over Canada is terug te vinden op de website: www.ambassade–canada.be En voor de jonge Canadezen die naar België willen komen : www.diplomatie.be/montreal