19 dec 2013 18:49

Wetboek van Economisch recht: betalings- en kredietdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een voorontwerp van wet goed dat boek VII over de betalings- en kredietdiensten in het wetboek van economisch recht invoegt. Hij keurt ook een voorontwerp van wet goed dat verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA organiseert.

Zie persbericht als bijlage.

De voorontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet houdende invoeging van een Boek VII Betalings- en kredietdiensten in het Wetboek van Economisch Recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht

voorontwerp van wet tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van Boek VII of van Boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten