16 jul 2021 17:54

Wijzigingen inzake het EPIS-systeem en het toegangsregister binnen de kansspelsector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van twee koninklijke besluiten met betrekking tot het EPIS-systeem en het toegangsregister binnen de kansspelsector. 

Sinds 2004 beschikt België over het Excluded Persons Information System (EPIS), een elektronisch systeem dat alle uitgesloten spelers bundelt. Bij het binnengaan van een reëel of virtueel casino of speelautomatenhal, of een virtueel wedkantoor worden verplicht de naam, de voornaam en de geboortedatum van de speler geregistreerd in EPIS om na te gaan of deze mag worden toegelaten. Dit is zonder twijfel een zeer slagkrachtig instrument in de strijd tegen gokverslaving.

In dit kader wijzigt het ontwerp de volgende twee koninklijke besluiten om de toepassing van het EPIS-systeem en het toegangsregister uit te breiden naar de wedkantoren, door te verwijzen naar de vaste kansspelinrichtingen klasse IV naast de kansspelinrichtingen klasse I (casino's) en II (speelautomatenhallen):

  • het koninklijk besluit betreffende het instellen van een systeem van informatieverwerking voor spelers aan wie de toegang tot kansspelinrichtingen van klasse I en klasse II wordt ontzegd
  • het koninklijk besluit betreffende het toegangsregister in de speelzalen van kansspelinrichtingen van klasse I of II

Daarnaast heeft het ontwerp tot doel de teksten van beide koninklijke besluiten te vereenvoudigen en op te frissen.

Na ontvangst van het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, wordt het ontwerp ter advies voorgelegd aan de Raad van State.