30 jul 2008 11:00

WTO-Onderhandelingen. De mislukking van de Ministeriele Conferentie van juli 2008.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt het mislukken van de WTO Ministeriele Conferentie te Genève. "Ondanks het mislukken van deze ministeriele conferentie werd in deze handelsronde echter nog nooit zoveel vooruitgang geboekt inzake de verdere vrijmaking van de wereldhandel" aldus de minister die de hoop uitdrukt dat de resultaten van deze conferentie niet verloren zouden gaan en zo spoedig mogelijk opnieuw zouden kunnen worden heropgenomen. "Een succesvol afronden van de Doha Ontwikkelingsronde is immers van groot belang voor de wereldeconomie die op dit ogenblik een positief signaal zeker kan gebruiken. Ook voor de Belgische en Europese economie zaten er concrete voordelen in een succesvol resultaat op deze conferentie".

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt het mislukken van de WTO Ministeriele Conferentie te Genève. "Ondanks het mislukken van deze ministeriele conferentie werd in deze handelsronde echter nog nooit zoveel vooruitgang geboekt inzake de verdere vrijmaking van de wereldhandel" aldus de minister die de hoop uitdrukt dat de resultaten van deze conferentie niet verloren zouden gaan en zo spoedig mogelijk opnieuw zouden kunnen worden heropgenomen. "Een succesvol afronden van de Doha Ontwikkelingsronde is immers van groot belang voor de wereldeconomie die op dit ogenblik een positief signaal zeker kan gebruiken. Ook voor de Belgische en Europese economie zaten er concrete voordelen in een succesvol resultaat op deze conferentie".

WTO-Onderhandelingen. De mislukking van de Ministeriele Conferentie van juli 2008. Brussel, 30 juli 2008 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt het mislukken van de WTO Ministeriele Conferentie te Genève. "Ondanks het mislukken van deze ministeriele conferentie werd in deze handelsronde echter nog nooit zoveel vooruitgang geboekt inzake de verdere vrijmaking van de wereldhandel" aldus de minister die de hoop uitdrukt dat de resultaten van deze conferentie niet verloren zouden gaan en zo spoedig mogelijk opnieuw zouden kunnen worden heropgenomen. "Een succesvol afronden van de Doha Ontwikkelingsronde is immers van groot belang voor de wereldeconomie die op dit ogenblik een positief signaal zeker kan gebruiken. Ook voor de Belgische en Europese economie zaten er concrete voordelen in een succesvol resultaat op deze conferentie". Deze WTO-conferentie van Geneve had tot doel de laatste rechte lijn van de Doha Ontwikkelingsronde voor te bereiden middels het uitwerken van concrete modaliteiten voor de handel in industriële producten en landbouw. Ook de verdere liberalisering van de handel in diensten werd via een parallelle oefening te Genève besproken. Een welslagen van deze conferentie had de eindfase van de in 2001 opgestarte handelsronde moeten inluiden. Het water bleek echter te diep op een welbepaald punt, nl. de bescherming van de landbouw in ontwikkelingslanden tegen sterke importstijgingen. Het is op dit ogenblik onduidelijk hoe en wanneer de handelsbesprekingen zullen worden verdergezet. België is uitgesproken voorstander van een spoedig hernemen van de internationale handelsbesprekingen.