07 mrt 2008 13:45

Zaterdag 8 maart - Internationale Vrouwendag.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel wensen deze gelegenheid aan te grijpen om het belang te onderlijnen van de rechten van de vrouw. Al te vaak zijn vrouwen nog het onderwerp van ernstige vormen van discriminatie en geweld. Op deze internationale vrouwendag onderstrepen zij in het bijzonder de alarmerende omvang van het probleem van sexueel geweld tav vrouwen en veroordelen zij in het bijzonder het seksuele geweld dat het Oosten van de DRC teistert.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel wensen deze gelegenheid aan te grijpen om het belang te onderlijnen van de rechten van de vrouw. Al te vaak zijn vrouwen nog het onderwerp van ernstige vormen van discriminatie en geweld. Op deze internationale vrouwendag onderstrepen zij in het bijzonder de alarmerende omvang van het probleem van sexueel geweld tav vrouwen en veroordelen zij in het bijzonder het seksuele geweld dat het Oosten van de DRC teistert.

Zaterdag 8 maart - Internationale Vrouwendag. Brussel, 7 maart 2008 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel wensen deze gelegenheid aan te grijpen om het belang te onderlijnen van de rechten van de vrouw. Al te vaak zijn vrouwen nog het onderwerp van ernstige vormen van discriminatie en geweld. Op deze internationale vrouwendag onderstrepen zij in het bijzonder de alarmerende omvang van het probleem van sexueel geweld tav vrouwen en veroordelen zij in het bijzonder het seksuele geweld dat het Oosten van de DRC teistert. "België speelt een voortrekkersrol in de strijd tegen seksueel geweld in Oost-Congo, zowel op diplomatiek vlak als middels concrete projecten op het terrein, en zal dat ook in de toekomst blijven doen", aldus de beide Ministers. De Ministers verwijzen naar de brief die zij onlangs tot VN Secretaris-Generaal Ban Ki Moon richtten en waarin zij om versterkte VN actie tegen het seksueel geweld in Oost-Congo verzochten. Het versterken van de strijd tegen seksueel geweld en de strijd tegen de straffeloosheid in de DRC is dankzij die actieve Belgische aanpak nu integraal opgenomen in het vernieuwde mandaat van de VN vredesmacht MONUC. Ook de Belgische diplomatie in Kinshasa kaart de kwestie van het sexueel geweld consequent en op alle politieke niveau's aan. Op het terrein zet ons land zich in voor een betere opvang van de vele slachtoffers en het opvoeren van de strijd tegen de straffeloosheid, zo ondersteunt België voor 10 miljoen euro een project dat in medische, psychosociale en juridische bijstand voor slachtoffers van seksueel geweld voorzie. Via een bijdrage van 3,7 miljoen euro aan het project Rejusco, dat het juridische systeem in het Oosten van de DRC dient te versterken, ondersteunt België ook de structurele strijd tegen de straffeloosheid. In antwoord op de urgente noden die zich stellen in het hospitaal van Panzi, Zuid-Kivu, zal ons land in de komende weken twee chirurgen op zending sturen. Op deze internationale vrouwendag moedigen Minister De Gucht en Minister Michel, President Kabila, de Congolese regering en alle andere politieke en maatschappelijke actoren aan een sterkere rol op te nemen in de strijd tegen het seksuele geweld. Congolese initiatieven zullen in grote mate bijdragen tot een duurzame oplossing en kunnen rekenen op Belgische en internationale ondersteuning, zodat zo snel mogelijk een einde wordt gesteld aan deze barbaarse praktijken