22 sep 2004 02:00

Zending Staatssecretaris Donfut naar Bulgarije

Staatssecretaris voor Europese Zaken, Didier Donfut, zal op 23 september een officiële zending ondernemen naar Bulgarije.

Staatssecretaris voor Europese Zaken, Didier Donfut, zal op 23 september een officiële zending ondernemen naar Bulgarije.

Brussel, 21 september 2004, Staatssecretaris voor Europese Zaken, Didier Donfut, zal op 23 september een officiële zending ondernemen naar Bulgarije. De Staatssecretaris voor Europese Zaken, Didier Donfut, zal zich op 23 september naar Sofia begeven, om Europese dossiers te bespreken met de Bulgaarse autoriteiten. De keuze voor Bulgarije voor dit eerste officiële bezoek geeft de belangrijkheid weer die België hecht aan de toetreding van dit land tot de Europese Unie in 2007. Didier Donfut zal een werkvergadering houden met de Minister van Europese Zaken Meglena Kouneva, evenals met de Minister van Werk en Sociale Politiek, Christina Christova. De Staatssecretaris plant er verschillende dossiers aan te snijden, waaronder de uitbreiding en de Europese Grondwet. Tijdens zijn bezoek zal de Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut eveneens een belgo-bulgaars tweedaags seminarie, georganiseerd door de Bulgaarse Ministerraad en de Belgische Federale Overheidsdienst, openen. Dit seminarie zal handelen over de omzetting van het Acquis communautaire binnen de nationale wetgevingen van de lidstaten, over het Europese besluitvormingproces, over de Europese overlegmethodes inzake sociale materies en zal ook handelen over het specifieke beheer van de verschillende Raden en comités op het niveau van Justitie en Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. "Deze technische samenwerking tussen administraties is fundamenteel. Ze is een verwezenlijking van de wens om onze bilaterale betrekkingen te ontwikkelen - binnen een zorg voor wederzijds respect en begrip, om de politieke integratie van de Europese Unie te versterken", aldus Staatssecretaris Donfut.