14 jan 2004 01:00

Zending van Minister Verwilghen met H.K.H. Prinses Mathilde naar Niger in februari 2004

Van 15 tot 19 februari 2004 zal Minister Verwilghen een missie leiden naar Niger onder het Voorzitterschap van H.K.H. Prinses Mathilde en in samenwerking met UNICEF België

Van 15 tot 19 februari 2004 zal Minister Verwilghen een missie leiden naar Niger onder het Voorzitterschap van H.K.H. Prinses Mathilde en in samenwerking met UNICEF België

Van 15 tot 19 februari 2004 zal Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, een missie leiden naar Niger onder het Voorzitterschap van H.K.H. Prinses Mathilde en in samenwerking met UNICEF België (het Kinderfonds van de Verenigde Naties - Belgische afdeling). "Onderwijs voor meisjes" (dat prioriteit is voor UNICEF in 2004) en "De rol van de vrouw" (een van de prioritaire thema's binnen het Belgisch ontwikkelingsbeleid), zijn de centrale thema's van de UNICEF- projecten en projecten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking die Prinses Mathilde en Minister Verwilghen zullen bezoeken. Zij zullen ook een onderhoud hebben met de Nigerijnse authoriteiten. Met deze missie toont Prinses Mathilde haar engagement voor de promotie van kinderrechten en voor de empowerment van de vrouw in de ontwikkelingsmaatschappij, in het bijzonder op het vlak van onderwijs. Enkele aandachtspunten uit het voorlopig programma: - Niamey (15/02/2004-16/02/2004): officiële onderhouden en projectbezoeken (UNICEF "Scolarisation enfants"; "Parlement van Nigerijnse kinderen"; "Steun aan de ontwikkeling van het stedelijk gezondheidsdistrict van de gemeente III van Niamey";...) - Agadez (17/02/2004): officiële bezoeken (Sultan, traditionele leiders,&) en projectbezoeken (UNICEF "Nomadenschool van Tassin Talam" en "Het Dorp van Azamalam") - Maradi (18/02/2004): officiële bezoeken en projectbezoeken en onderhouden met de vertegenwoordigers van de palaatselijke communauteiten (UNICEF/Belgisch Overlevingsfonds "Geïntegreerd programma van Maradi"; "Steun aan de selectie, de bevordering en de verspreiding van de Maradi-geit.") - Niamey 19/02/2004: officiële bezoeken en projectbezoeken (Belgische Technische Coöperatie - "Drinkwatervoorziening voor Birni N'Gaouré"; "Hogere inkomsten voor de vrouw in de regio Dosso".) Het vertrek zal plaatshebben op zondag 15 februari 2004 's ochtends, de terugkomst is voorzien op 19 februari 's avonds. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de pers die Prinses Mathilde, Minister Marc Verwilghen en de delegatie van UNICEF België wil vergezellen. Hotelkamers kunnen tevens worden gereserveerd voor de journalisten ten laste van de redactie, voor de nachten van 15 tot 19 februari 2004. Een gedetailleerd programma volgt. Een briefing zal georganiseerd worden de tweede week van februari. Geïnteresseerden worden verzocht zosnel mogelijk - ten laatste tegen dinsdag 27 januari 2004 - de Communicatiecel van Minister Marc Verwilghen hierover in te lichten op: Isabelle.maduda@diplobel.fed.be VOOR MEER INFORMATIE Beleidscel van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking Karmelietenstraat 15 1000 Brussel Mevrouw Isabelle Maduda-Lukebamoko Tel.: 02/501.84.26 - Fax: 02/501.86.33 isabelle.maduda@diplobel.fed.be