11 sep 2013 13:41

Zesde Staatshervorming - Adviezen Raad van State

De adviezen van de Raad van State betreffende de wetsvoorstellen van de laatste sequentie van de zesde staatshervorming werden overgemaakt.

De Eerste Minister en de Staatssecretarissen voor Staatshervorming zullen deze adviezen de komende dagen grondig bestuderen, samen met de vertegenwoordigers van de acht betrokken partijen.

Uit een eerste lezing blijkt dat de adviezen van de Raad van State over de neergelegde wetsvoorstellen in het algemeen positief zijn en hoofdzakelijk aanbevelingen bevatten om de technische kwaliteit en de rechtszekerheid van de wetteksten te verbeteren.

De 8 betrokken partijen zullen de volgende dagen een reactie op de adviezen voorbereiden, onder meer door middel van amendementen. Na goedkeuring door het Uitvoeringscomité voor de Institutionele Hervormingen zullen de amendementen worden ingediend in het Parlement, zodat de parlementaire procedure kan worden voortgezet en de stemming van de voorstellen kan plaatsvinden voor het einde van het jaar.