30 jun 2014 14:04

1 juli D-Day voor de bevoegdheidsoverdracht van de kinderbijslag

Op 1 juli 2014, op 11 uur, gaat bij het nieuwe FAMIFED een Meet & Greet door in het kader van de bevoegdheidsoverdracht van de kinderbijslag: van federaal naar de gefedereerde entiteiten. Waar? In de Trierstraat 70, 1000 Brussel. Een panel van ministers en andere actoren uit de kinderbijslagsector staan de pers te woord.

1 juli is een belangrijke datum voor de sector van de kinderbijslag.

  • Die dag wordt de bevoegdheid voor de kinderbijslag overgedragen naar de Vlaamse en Duitstalige gemeenschap, naar het Waals Gewest en naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • 1 juli verandert RKW van naam. De voormalige Rijksdienst voor Kinderbijslag heet nu FAMIFED, Federaal Agentschap voor de kinderbijslag
  • 1 juli nemen FAMIFED en de kinderbijslagfondsen de dossiers van de zelfstandigen over in het kader van de nieuwe algemene kinderbijslagwet. Werknemers en zelfstandigen genieten vanaf dan van een gelijke kinderbijslagregeling.

FAMIFED zet op 1 juli 2014 haar nieuwe hoedanigheid in samen met haar beheerscomité waarin voortaan een vertegenwoordiger van iedere Gemeenschap en Regio zetelt. Om 11h start een Meet & Greet in de vorm van een panelgesprek. In het panel zetelen Philippe Courard, Staatssecretaris voor Gezinnen, Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor Staatshervorming, John Crombez, Staatssecretaris voor fraudebestrijding, Bea Cantillon, de voorzitter van het Beheerscomité bij FAMIFED, Jo De Cock, de voorzitter van het college van de OISZ en Didier Galand, een dossierbeheerder bij FAMIFED. Ook de ministers of vertegenwoordigers van de deelstaten zijn aanwezig.


Tenslotte krijgen ook de eigen personeelsleden van FAMIFED later op de middag de gelegenheid om deel te nemen aan een infosessie.


FAMIFED verzekert het vlotte verloop van de overgangsperiode en legt daarbij het accent op een open communicatie met iedereen. Voor de gezinnen verandert er niets vóór 2016.

Contactpersonen
Joke Verbeek: 0471/ 09 80 94

Pascale Mégal: 0474/ 85 32 92