24 nov 2017 15:36

Studievoormiddag FAMIFED "De kinderen in België zonder Belgische kinderbijslag - het begrip non take-up"

Donderdag 23 november organiseerde FAMIFED, het Federaal agentschap voor de kinderbijslag, zijn vierde studievoormiddag over kinderen met een domicilie in België die geen Belgische kinderbijslag ontvangen. Volgens cijfers van FAMIFED zijn er tussen 5.000 en 11.000 kinderen onder de 18 jaar met een domicilie in België die geraakt worden door het fenomeen non take-up. Een honderdtal experten uit de sector, onderzoekers, verenigingen maar ook OCMW's van verschillende gemeentes, bogen zich over dit onderwerp.

Sara Sevenants van de dienst Research bij FAMIFED stelt de studieresultaten voor en poogt de kinderen zonder recht op Belgische kinderbijslag te identificeren.  Van de 96.000 kinderen (4.14% van het totaal aantal kinderen jonger dan 18 in België), zijn er 22.000 kinderen van grensarbeiders die wellicht kinderbijslag ontvangen in een buitenlandse regeling. Daarbij komen 25.000 kinderen die kinderbijslag ontvangen in een internationale regeling omdat tenminste 1 ouder werkt voor een internationale instelling. Op het moment van de studie telt het Kadaster van de kinderbijslag 28.551 kinderen die wel geïntegreerd waren, maar die op dat moment (nog) niet betaald werden omwille van een onvolledigheid in de administratie (bv. gebrek aan formulier). Tot slot waren er op het moment van de studie een bepaald aantal kinderen voor wie er geregulariseerd werd voor een voorgaande periode.

Uiteindelijk komt men tot een raming van tussen 5.000 en 11.000 kinderen (tussen 0,25 % en 0,49 % van de kinderen jonger dan 18 in België) die een impact ondervinden van de zogenaamde non take-up: voor die kinderen is er wel degelijk recht op kinderbijslag, maar dit recht wordt niet opgenomen ofwel omdat de ouders niet op de hoogte zijn van het recht op kinderbijslag, ofwel omdat de ouders het administratief te complex vinden om de kinderbijslag aan te vragen. Sommigen kinderen hebben geen recht op kinderbijslag omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden.

Ook opvallend zijn de grote verschillen tussen de deelentiteiten. In de Duitstalige Gemeenschap heeft bijna 1 op de 4 kinderen jonger dan 18 jaar geen Belgische kinderbijslag, in de GGC (Brussel) is dit bijna 1 kind op de 10. Het Waalse Gewest telt 4,50 % kinderen jonger dan 18 jaar zonder Belgische kinderbijslag en de Vlaamse Gemeenschap 2,55 % (zie de samenvattende tabel op pagina 12 van de studie van FAMIFED)

Françoise De Boe, coördinatrice bij het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting onderstreepte de moeilijkheid van de strijd tegen armoede: niet uitgeoefende rechten verlagen de weerslag van de maatregelen genomen door de wetgevers en verarmen de meest kwetsbaren. Tim Goedemé van het Centrum Herman Deleeck voor Sociaal Beleid sprak over de pistes om de take-up van sociale uitkeringen in België te verbeteren door automatische rechtentoekenning. Dat is reeds het geval, bijvoorbeeld, bij de Verhoogde tegemoetkomingen voor gezondheidszorgen waarvan de take-up de voorbije jaren sterk werd verbeterd. Ouaffa Odda, van het departement Gezinnen bij FAMIFED, gaf een woordje uitleg bij de toekenningsprocedure voor gewaarborgde gezinsbijslag in België. Ze besprak ook de tools die de kinderbijslagfondsen gebruiken om de toegang tot de informatie nodig bij het onderzoek van het recht, te vereenvoudigen. De namiddag wordt afgesloten met een debat, gemodereerd door Betty Cleeren, journalist bij de RTBF. Zowel de sprekers als het publiek benadrukken hoe belangrijk het is dat de deelentiteiten alles in het werk stellen om te voorkomen dat het fenomeen non take-up toeneemt in kader van de Zesde Staatshervorming en de regionalisering van de kinderbijslag.

De conclusies van deze bijeenkomst worden voorgelegd aan het Beheerscomité van FAMIFED en aan de deelentiteiten in het kader van de gesprekken over de toekomstige kinderbijslagsystemen. Op dit moment weten we dat sommige entiteiten een systeem gaan gebruiken om kinderen te detecteren voor wie geen Belgische kinderbijslag werd aangevraagd.

Meer info? De volledige studie vindt u terug op de website van FAMIFED, www.famifed.be, in de rubriek Publicaties.

Contactpersonen:
- Joke Verbeek (NL): 0471 09 80 94
- Pascale Mégal (FR): 0474 85 32 92