30 aug 2017 12:55

"De gezinnen in het centrum van de belangstelling in 2016!": het activiteitenverslag van FAMIFED in beelden ...

2016 stond bij FAMIFED, het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, in het teken van het betaalcircuit van de Belgische kinderbijslag (6,36 miljard euro) beheren, kinderbijslag aan meer dan 1.623.413 gezinnen betalen, 65 miljoen elektronische gegevensuitwisselingen en 1.068 medewerkers, waarvan bijna 51% dossierbeheerders. Terugblik op een jaar waarvan elke dag de gezinnen centraal stonden.

Gedurende 2016 werd nog intenser samengewerkt met de deelentiteiten met het oog op de regionalisering van de kinderbijslag. De zesde staatshervorming heeft de realisatie van de fusie van twee publieke kinderbijslagfondsen, FAMIFED en de DIBISS (Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels) tot gevolg gehad. FAMIFED heeft zo 166 nieuwe werknemers verwelkomd.

Om een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen blijven bieden, heeft FAMIFED nog meer inspanningen geleverd om moderne hulpmiddelen te ontwikkelen en zijn diensten te digitaliseren. Via het instrument myFAMIFED kunnen gezinnen hun kinderbijslagdossier online raadplegen en hebben ze eenvoudig en volledig veilig toegang tot hun persoonlijke gegevens. Dankzij het succes van dat instrument heeft het Agentschap tijdens de Publica-beurs voor beleidsmakers de bronzen medaille in de categorie meest IT-verbonden overheidsproject weggekaapt.

De organisatiecultuur verbeteren was ook een hoofdthema in 2016. Een jaar met veel hoogtepunten, onder meer de inzameling in januari voor kinderen van vluchtelingen, die we een ontspannende namiddag hebben kunnen aanbieden. En dan moeten we nog de gezonde week vermelden, of de DUOday waarbij twee stagiairs met een handicap een actieve bijdrage hebben kunnen leveren aan de doordeweekse taken.

Op het einde van het jaar werd bovendien de nieuwe bedrijfsfilm 'Jouw gezin, onze missie!' verspreid. Hij werd meer dan 10.000 keer bekeken op Facebook en YouTube.

Ontdek de film en het activiteitenverslag 2016 in beelden. Een jaar vol projecten en acties voor de gezinnen.