08 jun 2012 18:17

12 maanden kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters

Sinds 1 januari 2012 is de wachttijd voor werkzoekende schoolverlaters gewijzigd in beroepsinschakelingstijd. Die beroepsinschakelingstijd duurt nu voor iedereen 12 maanden.

Vroeger had een werkzoekende schoolverlater tijdens zijn wachttijd verder recht op kinderbijslag voor 6 of 9 maanden. Via het koninklijk besluit van 29 maart 2012 (publicatie BS van 26 april 2012) werd de kinderbijslagreglementering afgestemd op de nieuwe werkloosheidsreglementering, zodat het recht op kinderbijslag ook verlengd wordt tot 12 maanden na het einde van de studies.

De nieuwe bepalingen gelden vanaf 1 januari 2012. Jongeren die op 1 januari 2012 nog in hun wachttijd zaten, doorlopen nu ook een beroepsinschakelingstijd van 12 maanden.

Voor de jongeren die hun studies stopzetten vóór juni 2011 en zich inschreven als werkzoekende, werd de betaling van de kinderbijslag in principe onderbroken vanaf februari 2012. Zo begon de wachttijd van een jongere die zijn studies stopzette op 10 april 2011, op 11 april 2011 en eindigde begin april 2012 (als beroepsinschakelingstijd). Het kinderbijslagfonds heeft in principe begin februari nog kinderbijslag betaald voor januari (einde van de 9 maanden). Om het recht op kinderbijslag voor februari tot april 2012 te onderzoeken (9 + 3 maanden, dus 12 maanden in het totaal) en eventueel de kinderbijslag voor die maanden te betalen, zal het fonds automatisch een formulier P20 opsturen naar het gezin.

De jongeren die hun studie beëindigden vanaf juni 2011 en zich inschreven als werkzoekende, blijven kinderbijslag krijgen tot het einde van hun beroepsinschakelingstijd (12 maanden). Een jongere die stopte met studeren eind juni 2011, zal, bijvoorbeeld, automatisch kinderbijslag ontvangen tot juli 2012 (juni voor leerovereenkomsten). Daarna zal het gezin van het fonds een formulier P20 krijgen om na te gaan of voor die maanden nog terecht kinderbijslag betaald is.

Om kinderbijslag te ontvangen tijdens de beroepsinschakelingstijd, moet de jongere nog steeds aan bepaalde voorwaarden voldoen:

- jonger zijn dan 25 jaar;
- niet langer leerplichtig zijn;
- ingeschreven zijn als werkzoekende;
- niet vrijwillig werkloos zijn;
- geen maandelijks inkomen (lonen én sociale uitkeringen) hebben dat hoger ligt dan 509,87 EUR bruto per maand (bedrag op 1 februari 2012).

Nog vragen? Neem contact op met uw kinderbijslagfonds of met de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW), dienst Bemiddeling, 02-237 23 40, info.bemiddeling@rkw.be.

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) is een openbare instelling van sociale zekerheid die onder het toezicht staat van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Hij beheert de kinderbijslagregeling voor werknemers - goed voor jaarlijks bijna 4,4 miljard euro kinderbijslag aan meer dan 1,1 miljoen gezinnen - en controleert de werking van de 16 private kinderbijslaginstellingen. Hij betaalt zelf de kinderbijslag aan meer dan 250.000 gezinnen, met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen.

Bezoek www.rkw.be voor meer informatie.