26 mei 2016 11:23

12 weken moederschapsverlof voor de vrouwelijke zelfstandigen en modaliteiten die beter aangepast zijn aan hun situatie

Het besluit dat het moederschapsverlof van de vrouwelijke zelfstandigen verlengt, werd net gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het zal dus in werking treden op 1 januari 2017.

Minister Borsus verklaarde: “De vroegere situatie kwam me onrechtvaardig over. Het leek me absoluut noodzakelijk om de zelfstandige mama’s ook te laten genieten van een echt moederschapsverlof, aangepast aan hun persoonlijke situatie.”

 

In België is slechts 33% van het totale aantal mensen met een zelfstandigenstatuut een vrouw. Dit percentage is maar weinig geëvolueerd in de voorbije 5 jaar (plus 1%). Daarnaast vertegenwoordigen de vrouwen 23% van de werkgevers, wat een beetje onder het Europese gemiddelde van 26% ligt.

 

Na een omvangrijke enquête hebben de representatieve organisaties de moeilijkheid geïdentificeerd van de combinatie van het privéleven met het beroepsleven als voornaamste belemmering om een zelfstandige activiteit te starten.

Op basis van deze vaststellingen heeft minister Willy Borsus besloten het sociaal statuut van de vrouwelijke zelfstandigen te versterken, in het bijzonder wat betreft het moederschap en de combinatie van het privé- met het beroepsleven.
Er werden twee belangrijke maatregelen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

 

 Uitbreiding van het moederschapsverlof van de vrouwelijke zelfstandigen met 4 weken
De regeling zal voortaan bestaan uit 3 verplichte en 9 facultatieve weken. Daarbij komt nog de voortaan automatische toekenning van 105 gratis dienstencheques.

 

 Mogelijkheid om dit verlof niet enkel per week op te nemen, maar ook voltijds of halftijds om beter rekening te houden met de realiteit van de vrouwelijke zelfstandigen.


Concreet betekent dit dat de 9 facultatieve weken van het moederschapsverlof gedeeltelijk voltijds en gedeeltelijk halftijds (maximaal 18 weten halftijds), naar keuze van de vrouwelijke zelfstandige, opgenomen kunnen worden. En het hele facultatieve verlof zal opgenomen moeten worden over een periode van 36 weken te tellen vanaf het einde van het verplichte postnatale verlof.


De uitkering bedraagt ongeveer 450 € per week.

 

We moeten opmerken dat een derde maatregel, namelijk de maatregel gericht op de vrijstelling van betaling van sociale bijdragen met behoud van rechten voor het kwartaal dat volgt op de bevalling, het voorwerp uitmaakt van een wetsontwerp dat zeer binnenkort aan het Parlement zal worden voorgelegd, ook met het oog op een inwerkingtreding op 1 januari 2017.