19 sep 2016 14:31

Zelfstandigen die een eerste werknemer aanwerven: 24 % meer in het eerste halfjaar

Het aantal nieuwe werkgevers (= zelfstandigen die hun eerste werknemer aanwerven) is in het eerste halfjaar van 2016, in vergelijking met het eerste halfjaar van 2015, met 24 % toegenomen. Dit blijkt uit de cijfers van de Unie van Sociale Secretariaten.


“Dat zijn 1.912 extra werkgevers in vergelijking met het eerste halfjaar van 2015. Dus 1.912 zelfstandigen die iemand hebben kunnen aanwerven”, aldus Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.

 

Er waren immers 7.893 nieuwe werkgevers in het eerste halfjaar van 2015, tegen 9.805 in het eerste halfjaar van 2016.

 

Aantal nieuwe werkgevers in de lift

 

Een verhoging die natuurlijk kan worden toegeschreven aan de historische maatregel die werd besloten tijdens de taxshift: geen voornaamste sociale werkgeversbijdragen voor het leven op de eerste aanwerving. Sinds 1 januari 2016 en tot eind 2020 genieten alle werkgevers die een eerste werknemer aanwerven immers van een vrijstelling voor de voornaamste sociale werkgeversbijdragen voor het leven op deze eerste werknemer. Deze bepaling heeft tot doel om een maximaal aantal zelfstandigen te helpen de “eerste stap” naar aanwerving te zetten.
We willen eraan herinneren dat deze maatregel verbonden is aan de eerste arbeidsplaats, niet aan de persoon die de job uitvoert. De vrijstelling blijft dus verworven, ook als deze werknemer zijn job opzegt. 

 

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie is optimistisch: “Het signaal is zeer positief. Laten we niet vergeten dat sinds meerdere jaren het aantal nieuwe werkgevers jaar na jaar afnam. Hier daalt niet alleen het aantal niet meer, maar neemt het een serieuze sprong voorwaarts. Bovenop deze historische maatregel komen ook de verminderingen van bijdragen die betrekking hebben op de 2de tot de 6de werknemer, wat het aantal aanwervingen ook aanzienlijk doet toenemen. Wij zijn op de goede weg wat betreft de creatie van activiteit.”

 

Naast de zelfstandigen die hun eerste werknemer hebben aangeworven, zien we in het eerste kwartaal van 2016, in vergelijking met het eerste kwartaal van 2015, immers ook een toename met 38% van de nieuwe werkgevers die minder dan 10 werknemers tewerkstellen. Van 5454 in het eerste kwartaal van 2015, zijn zij gegaan naar 7557 in het eerste kwartaal van 2016.

 

De oprichting van ondernemingen boomt

 

In 2015, rondden de starters de kaap van de 100.000. We tellen voortaan immers 103.200 starters in België (tegen 96.844 in 2014). Het is zelfs een beter cijfer dan in 2011, wat tot op vandaag een recordjaar was.

 

Ondanks de zeer moeilijke sociale context van de afgelopen dagen, stellen we bovendien vast dat er sinds het aantreden van de regering Michel netto 76.000 nieuwe banen werden gecreëerd. Deze aanwervingen zijn ook grotendeels gebeurd bij de kleine en middelgrote ondernemingen.