21 jul 2016 15:32

Willy Borsus : “Extra maatregelen om onze landbouwers, onze producenten te helpen”

Bij wijze van inleiding op de Landbouwbeurs van Libramont, en bovenop de maatregelen die nu maandag 18 juli door de Europese Commissie werden aangekondigd, werden bijkomende significante beslissingen genomen op federaal niveau. “In totaal gaat het om bijna 13 miljoen extra besparingen voor onze landbouwers en maatregelen inzake betalingsfaciliteiten”, kondigt minister van Landbouw Willy Borsus aan.

Vermindering van de bijdragen aan het Dierengezondheidsfonds
Deze maatregel die uitzonderlijk moest zijn, kon toch worden verlengd voor 2016. De landbouwers zullen minder of geen bijdragen moeten betalen aan het Dierengezondheidsfonds. “Ik wou dat deze inspanning geleverd kon worden op federaal niveau, in deze context van de landbouwcrisis. Zij zullen niet minder dan 7 miljoen uitsparen, al naargelang de sector,” preciseert de minister.

 

Deze verminderingen bestaan uit:
o een afschaffing van de bijdragen aan het Dierengezondheidsfonds voor de sector varken, wat overeenkomt met een besparing van 4 miljoen €;
o een vermindering van bijdragen van 47% voor de sector rund, wat overeenkomt met een besparing voor de sector van bijna 3 miljoen €.

 

Belastingkrediet voor de belastingplichtigen die een forfait betalen
Vandaag genieten de belastingplichtigen van wie de inkomsten uit een activiteit laag zijn (tussen 4960 € en 21.520 €) van een belastingkrediet van maximaal 670 €/jaar. De belastingplichtigen die aan een forfaitair tarief worden belast (slagers, bakkers,… en landbouwers!) genieten dit belastingkrediet niet. Het voorstel van meerdere volksvertegenwoordigers van de meerderheid, onder wie Caroline Cassart, dat gisterenavond in het Parlement werd gestemd, is erop gericht om de zelfstandigen die aan een forfaitair tarief worden belast te laten genieten van dit belastingkrediet.
Het gaat om een maatregel die natuurlijk alle zelfstandigen aanbelangt. Maar wetende dat ongeveer 80% van de landbouwers aan een forfaitair tarief wordt belast, gaat het duidelijk om goed nieuws voor veel van hen.
Volgens het Rekenhof zou het systeem van het forfait betrekking hebben op ongeveer 28.911 landbouwers. Onder hen heeft 65 % een inkomen tussen 4960 € en 21.520 € en zou dus een belastingkrediet kunnen genieten. Het zou gaan om een besparing voor de landbouwsector van 5.6 miljoen.

 

Verlenging met een jaar van het uitstel en de vrijstelling van betaling van sociale bijdragen
Omdat de sector nog steeds geconfronteerd wordt met economische moeilijkheden, heeft minister Borsus beslist om de maatregel inzake het uitstel van de betaling van sociale bijdragen van zelfstandigen met vervaldatum van 30 juni 2016 tot 30 juni 2017 met een jaar te verlengen. Hij zal de situatie in 2017 opnieuw evalueren. Ter herinnering, bijna 250 aanvragen tot uitstel van sociale bijdragen werden geregistreerd sinds juli 2014.

 

Erkenning als sector in crisis
De landbouwsector werd erkend als “sector in crisis”. Dit betekent dat de zelfstandigen van deze sector hun sociale bijdragen eenvoudiger naar beneden kunnen aanpassen. Willy Borsus heeft besloten dat de erkenning als “sector in crisis” geldt voor alle landbouwsectoren.

 

Ketenoverleg: een evenwichtige aanpak
Ter herinnering, sinds 23 mei wordt een fonds van maximaal 15 miljoen euro opgebouwd voor een maximale periode van een jaar. De slachthuizen, uitsnijderijen en de groothandelaars in vers Belgisch varkensvlees factureren een toeslag aan de slagers, restauranthouders of distributeurs die willen deelnemen aan de uitvoering van het akkoord. Deze toeslag, tussen 10 en 15 eurocent per kilogram varkensvlees naargelang de verwerkingsgraad, wordt vervolgens vrij doorgerekend door de deelnemende handelaars aan de consument.
Deze toeslagen zullen vervolgens worden betaald aan de varkenshouders. Op die manier zal elke ontvangen euro volledig terechtkomen bij de Belgische varkenshouders.
De distributeurs, slagers en horecazaken kunnen hun deelname aan het initiatief kenbaar maken via een logo met de slogan “Wij doen mee – omdat onze varkenshouders onze steun nu dringend nodig hebben”.

Willy Borsus heeft zich actief ter beschikking gesteld van de interprofessionele onderhandelingen die tot deze akkoorden hebben geleid: “Deze vernieuwende en unieke akkoorden op Europees niveau maken een discussie mogelijk tussen de partners van het ketenoverleg die op die manier de plaats van elke actor in de keten respecteren. Bovendien bestuderen andere lidstaten momenteel dit instrument.”

 

Laten we niet vergeten dat deze akkoorden er kwamen na de akkoorden in het ketenoverleg in de melksector.

 

De landbouwers, zelfstandigen
Deze maatregelen komen natuurlijk bovenop talrijke andere maatregelen die dit jaar de zelfstandigen of hun statuut financieel gesteund hebben, met name de vermindering van het tarief van de sociale bijdragen van zelfstandigen (van 22 naar 21,5%), de verdubbeling van de fiscale aftrek voor beroepsmatige investeringen (voortaan 8%), de maatregelen ten voordele van de zelfstandigen die naasten verzorgen, de creatie van een overbruggingsrecht…