18 jul 2016 15:32

De Commissie deblokkeert een half miljard om de landbouwers te steunen, Willy Borsus betreurt een gebrek aan ambitie

De Europese Commissie heeft vandaag haar steunmaatregelen voor de landbouwsector aangekondigd. De lidstaten (waaronder België) vragen al meerdere maanden naar deze maatregelen. 

De Commissie deblokkeert een half miljard om de landbouwers te steunen. Deze 500 miljoen zal op de volgende manier worden verdeeld:

350 miljoen zal worden verdeeld tussen de lidstaten om hen in staat te stellen maatregelen te nemen op nationaal niveau. België zal 11 miljoen ontvangen die het zal kunnen gebruiken zoals het wil. Het “top-up”-systeem zal de lidstaten ook de mogelijkheid bieden om zelf nog eens dezelfde som te injecteren om hun landbouwers te helpen.
150 miljoen voor een vrijwillige vermindering van de melkproductie. Deze 150 miljoen zou het mogelijk moeten maken om de productie met een miljard liter terug te schroeven, wat overeenkomt met een steun van 14 eurocent per liter niet geproduceerde melk (dit bedrag wordt eventueel aangevuld door de lidstaten).

 

Minister van Landbouw Willy Borsus verklaarde het volgende: “Het gaat om een vrij voorzichtig antwoord van de Commissie, als men weet dat er nu al 3 miljard liter melk via de openbare interventie opgeslagen is, met andere woorden van de markt gehaald werd in een poging om de prijzen te doen stijgen. Het gaat zeker om een stap in de goede richting, omdat het de eerste keer is dat Europa opnieuw een mechanisme invoert met het oog op de vermindering van de productie. Dit toont aan dat de Commissie ons gehoord heeft, maar de gemobiliseerde bedragen blijven te laag en niet genoeg georganiseerd op het niveau van heel Europa.”

 

We moeten preciseren dat de interventieperiode voor melk verlengd werd tot in februari 2017. Het gaat om de periode waarin de Commissie voorraden melkpoeder opkoopt om ze op te slagen, en zo de prijs te doen stijgen.

 

Ter herinnering, de melkproductie in 2015 bedroeg:
o 3,9 miljard liter in België
o 151 miljard liter in de Europese Unie
o 800 miljard liter in de wereld.

 

Europees Commissaris Phil Hogan zei ook dat er dit jaar nog voorschotten zouden komen op de GLB-steun ten belope van 70 % van het totaalbedrag van de steun. Hij preciseerde dat een controle op het terrein niet nodig zou zijn om dit voorschot te krijgen.