08 mrt 2006 13:20

8 maart : Internationale Vrouwendag.

Voor Minister Armand De Decker zijn de bevordering van de autonomie en van de rechten van de vrouw, alsook de versterking van haar actievermogen essentieel voor de strijd tegen de armoede, voor de duurzame ontwikkeling alsook voor het behoud en de consolidatie van de vrede.

Voor Minister Armand De Decker zijn de bevordering van de autonomie en van de rechten van de vrouw, alsook de versterking van haar actievermogen essentieel voor de strijd tegen de armoede, voor de duurzame ontwikkeling alsook voor het behoud en de consolidatie van de vrede.

8 maart : Internationale Vrouwendag. De vrouw, centraal in het internationale ontwikkelingssamenwerkingsbeleid gevoerd door Minister DE DECKER Brussel, 7 maart 2006. Voor Minister Armand De Decker zijn de bevordering van de autonomie en van de rechten van de vrouw, alsook de versterking van haar actievermogen essentieel voor de strijd tegen de armoede, voor de duurzame ontwikkeling alsook voor het behoud en de consolidatie van de vrede. Dit is waarom het steunen van vrouwen een transversaal onderdeel vormt van alle acties gevoerd door het samenwerkingsbeleid van België. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking concentreert zich, inzake gelijkheid tussen vrouwen en mannen, op drie domeinen: · De eliminatie van genderongelijkheden in het basisonderwijs, · De gezondheid en reproductieve en seksuele rechten, inclusief de strijd tegen HIV/AIDS, · De deelname van vrouwen aan de opbouw van vrede en veiligheid, inclusief de strijd tegen seksueel geweld. Gezien de sensibilisering van het publiek en de autoriteiten hierbij essentieel is, zal Minister De Decker op 20 en 21 juni 2006 in het Egmontpaleis te Brussel, in samenwerking met het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA), een internationale conferentie organiseren gewijd aan het geweld ten opzichte van vrouwen in conflictzones. Het jaar 2005 was een uitzonderlijk belangrijk jaar op het vlak van de herbevestiging van de ontwikkelingsprincipes en –doelstellingen. De Millenniumtop +5 en de 10de verjaardag van de Wereldconferentie over Vrouwen van Peking waren niet enkel herdenkingsdagen, maar hebben op hun beurt nieuwe doelstellingen vastgelegd, met de herinnering aan hun dringendheid. De actie van de Belgische samenwerking zal dus worden blijven gemotiveerd door de uitvoering van deze verbintenissen. Minister De Decker wil, in samenwerking met de Europese Unie, bekomen dat de rol van vrouwen bij de restauratie van de vrede en bij de rechtstaat erkend wordt. Deze doelstelling zal worden voortgezet wanneer België zal worden opgeroepen om tussen 2007 en 2009 te zetelen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Armand De Decker wil in het bijzonder de uitwerking voortzetten van zijn strategie gericht op de gelijkheid van de rechten en kansen van vrouwen en mannen, met name in de drie prioritaire domeinen, die zijn het onderwijs, de gezondheid en reproductieve en seksuele rechten (inclusief de strijd tegen aids), vrouwen, vrede en veiligheid. Deze domeinen zullen centraal blijven in het kader van alle politieke dialogen die worden gevoerd met de partnerlanden van de Belgische samenwerking en in de programmering van toekomstige acties. Minister De Decker heeft tenslotte beslist om in de loop van dit jaar een "gendernetwerk" op te richten binnen zijn administratie. Dit zal bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende diensten van DGOS en de BTC en zal de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling, de wetenschappelijke milieus en de ngo's betrekken bij haar werking. Het doel van dit netwerk zal zijn om instrumenten te ontwikkelen die een betere integratie mogelijk maken van de genderdimensie in de opstelling van beleiden en acties van de Belgische samenwerking. Perscontact: Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be