13 mrt 2020 09:45

Agenda van de elektronische ministerraad van 13 maart 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze vrijdag.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten
 • Uitbreiding van het aantal belastingplichtigen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte kunnen ontvangen
 • Steun voor werkgelegenheid in de sector van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
 • Wetgevingsaanpassing over de erkenning van beroepskwalificaties
 • Harmonisering van de wetgeving over medische hulpmiddelen
 • Vastlegging van de vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van zelfstandigen voor 2020
 • Financiering van het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers voor 2019
 • Landbouw: bekrachtiging van koninklijke besluiten over verschuldigde bijdragen aan twee begrotingsfondsen
 • Samenwerking tussen de nationale autoriteiten verantwoordelijk voor handhaving van de wetgeving over consumentenbescherming
 • Belgische deelname aan de civiele missie van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de EU in de Centraal-Afrikaanse Republiek
 • Varia