17 jul 2020 16:08

Agenda van de elektronische ministerraad van 17 juli 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze vrijdag.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Regie der Gebouwen: drie dossiers
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken
 • Elektronische ticketverkoop bij voetbalwedstrijden
 • COVID-19: bijkomende crisisvergoeding voor bepaalde als arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
 • Mogelijkheid tot extra beroepsinkomsten voor personen met een handicap
 • NMBS/Infrabel: 12-trajecten-pass en prefinanciering van het Waalse GEN
 • Evaluatie van de werking en de behoeften van de International Crisis Management Cell
 • Bijkomende bijdrage aan de Poverty Reduction and Growth Trust van het IMF
 • Opening van een kredietlijn door de Nationale Bank van België voor het IMF via een bilaterale lening
 • Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet
 • Verlenging ontwikkelingssamenwerkingsprogramma's in Oeganda en de Palestijnse gebieden
 • Deelname van een Belgische officier aan de Franse antiterrorisme-operatie Barkhane in Mali
 • Instemming met het verdrag over werkzaamheden in de visserijsector
 • Varia