02 mrt 2018 09:28

Agenda van de elektronische ministerraad van 2 maart 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet voor Vietnam
  • Samenwerkingsakkoord over de verdeelsleutel van de productiekosten van verblijfs- en werkvergunningen
  • Overheveling van goederen, wettelijke en contractuele rechten en verplichtingen van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden
  • Uitzendarbeid bij de federale overheid
  • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
  • Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie - boekjaar 2018
  • Integratie van de hypotheekkantoren bij de FOD Financiën
  • Aanvragen tot loopbaanonderbreking van het personeel van de besturen
  • Varia