21 jun 2019 10:58

Agenda van de elektronische ministerraad van 21 juni 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
  • Overheidsopdracht voor de levering van aardgas voor Defensie
  • Bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord over de financiering van de strategische spoorwegprojecten in het Waalse Gewest
  • Samenwerkingsakkoord met het Waalse Gewest rond het gewestelijk prioritair spoorwegproject 'Athus-Mont-Saint-Martin'
  • Varia