23 jan 2020 16:36

Agenda van de elektronische ministerraad van 24 januari 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze vrijdag.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Nationaal noodplan over de aanpak van een terroristische gijzelneming of aanslag
  • FOD Financiën: overheidsopdracht voor de vertaling van documenten
  • Brugdagen voor de federale ambtenaren in 2020
  • Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
  • Wijziging omtrent de uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen
  • Goedkeuring van het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2020
  • Goedkeuring van de overeenkomsten met de zorgverstrekkers en de verzekeringsinstellingen
  • Deelname van Defensie aan de operatie 'European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz'
  • Varia