28 mrt 2019 19:05

Agenda van de elektronische ministerraad van 29 maart 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Vervanging van een lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
 • Hoge Raad van Financiën: vervanging van de voorzitter van de afdeling Financieringsbehoeften van de overheid
 • Overheidsopdracht voor Defensie: realisatie van een onderhoudsloods voor de luchthaven van Melsbroek
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Verergerings- en overlijdensbijslag voor het personeel van de politiediensten
 • Uitbreiding van de gemeentelijke bestuurlijke handhaving en oprichting van de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen
 • Terminologische wijzigingen als gevolg van de hervorming van de gerechtelijke kantons
 • Overheidsopdracht voor Justitie: onderhoud van verwarmings-, ventilatie- en airco-installaties
 • Asiel en Migratie: overheidsopdracht voor catering in de gesloten centra
 • Hernieuwing van mandaten bij de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal
 • Uniek platform voor het beheer van auteurs- en naburige rechten door muziekgebruikers in het openbaar
 • Regels over deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen
 • Omzetting van Europese richtlijnen in het kader van de afgifte van een Europese blauwe kaart voor hooggekwalificeerde werknemers
 • Spoorvervoermaatregelen om de aanlegkosten van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid te verlagen
 • Opheffing van de nationale opleidingsregels van toepassing op treinbegeleiders
 • Erkenning van dienstverleners voor elektronische uitwisseling van berichten via de eBox
 • Varia