29 aug 2019 18:42

Agenda van de elektronische ministerraad van 30 augustus 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Overheidsopdracht voor de Directie van de Luchtsteun van de federale politie
 • Wijziging van de benaming van de hulpverleningszone 'Vlaamse Ardennen'
 • Federaal aankoopbeleid 2019-2020
 • Overheidsopdracht voor mobiele telefoniediensten voor de federale overheid
 • Wijziging van koninklijke besluiten als gevolg van de opheffing van de algemene directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
 • Bescherming tegen de gevaren van de blootstelling aan ioniserende straling
 • Derdebetalersregeling voor moeilijke restauraties bij kankerpatiënten en anodontie
 • Verhoging van de keuringsrechten in slachthuizen voor nacht- en weekendprestaties
 • 1/5de loopbaanvermindering voor gouverneurs en arrondissementscommissarissen van de Vlaamse overheid
 • Varia