05 apr 2019 10:45

Agenda van de elektronische ministerraad van 5 april 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be. 

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Benoeming van de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen
  • Overheidsopdracht voor Defensie: bewaking van vier militaire kwartieren
  • Wapendracht door de politiediensten en Staatsveiligheid
  • Wijziging van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen
  • Regie der Gebouwen: drie dossiers
  • Verslag op het einde van de legislatuur over de uitvoering van gender mainstreaming op het federale niveau
  • Energietransitiefonds: toekenning van steun aan de geselecteerde projecten na de oproep tot voorstellen van augustus 2018
  • Ontwikkelingssamenwerking: landenportefeuilles voor Senegal en Rwanda
  • Varia