06 jun 2020 14:10

Agenda van de elektronische ministerraad van 6 juni 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze zaterdag.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken​​​​​​
 • Tussenkomst van Finexpo in zes aanvragen voor exportkrediet
 • Gunning van een promotieopdracht van werken voor de bouw van een nieuw gerechtsgebouw in Namen
 • Overheidsopdracht voor het onderhoud van de optische en IP-infrastructuur van Belnet
 • Pensioenen: vermindering van de basisbijdragevoet 2022​​​​​​​​​​​​​​
 • ​​​​​​​Energietransitiefonds: toekenning van steun aan de geselecteerde projecten na de oproep tot voorstellen van oktober 2019​​​​​​​
 • Modernisering van de wetgeving over de keuring van spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen
 • COVID-19: verlenging van het vouchersysteem voor organisatoren van evenementen​​​​​​​
 • Tijdelijke herziening van de regels voor de berekening van de integratietegemoetkoming
 • Planning van het aanbod aan tandartsen: bijkomende kandidaten voor 2020
 • ​​​​​​​Varia