31 mei 2018 23:52

Agenda van de ministerraad van 1 juni 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Schuldomzetting van een deel van de Tunesische terugbetalingsverplichtingen
 • Globaal jaarverslag over de werking van het internecontrolesysteem en de activiteiten van het Auditcomité van de federale overheid
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Dossiers met betrekking tot Regie der Gebouwen
 • Goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
 • Optimalisering van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden - Tweede lezing
 • Modernisering van de wet over bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong
 • Toebedelingsregels op internationaal en nationaal niveau voor de verplichte voorraden van aardolie en aardolieproducten in een bevoorradingscrisis
 • Energietransitiefonds: toekenning van steun aan de geselecteerde projecten toegekend na de oproep tot voorstellen van december 2017
 • Mobiliteit: nieuw besluit over de spoorwegveiligheidsvergunning, het certificaat en het jaarlijkse veiligheidsverslag
 • Toekenningsprocedure van de compensaties voor door de fipronilcrisis getroffen bedrijven
 • Instemming met het protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten 
 • Varia