11 jan 2018 18:13

Agenda van de ministerraad van 12 januari 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Overheidsopdracht voor Defensie: corporate luchttransportcapaciteit
  • Bouw van een nieuw Hoofdkwartier voor de Defensiestaf
  • Beheer van het centraal erfrechtregister
  • Pensioenstelsel der zelfstandigen: verhoging van de minimumovergangsuitkering
  • Invoering welvaartspremie voor gepensioneerde zelfstandigen
  • Provinciale en plaatselijke overheidsdiensten: basispensioenbijdragevoet voor 2020
  • Varia