12 feb 2015 16:30

Agenda van de ministerraad van 13 februari 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet
 • Bedragen voor de verblijfsmachtiging en -toelating op Belgisch grondgebied
 • Federale vertegenwoordiging in de interministeriële conferenties
 • Eigendomsoverdracht door de Staat aan het Vlaamse Gewest
 • Aanduiding van een lid van het Auditcomité van de Federale Overheid
 • Regie der Gebouwen: Douane en Accijnzen en FAVV
 • Overheidsopdracht voor de uitbesteding van een aantal visumtaken
 • Aanduiding van de effectieve en plaatsvervangende leden van de gemeenschappelijke erkenningscommissie van de ondernemingsloketten
 • Bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector
 • Verhoging van het minimumpensioen van de zelfstandigen
 • Opstarten van een comité ad hoc Kinderbijslag
 • Tarifering per eenheid van farmaceutische specialiteiten
 • Organisatie van de Hoge Raad van Financiën
 • Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten over de toepassing van de EMAS-verordening
 • Herziening van het samenwerkingsakkoord dat de modaliteiten en de financiering van de luchtvaartnavigatiedienstverlening regelt op de Belgische luchthavens
 • Instemming met het verdrag over de namaak van medische producten
 • Deelname van Defensie aan operatie ATALANTA 2015
 • Deelname van Defensie aan de opdracht UNIFIL in 2015