12 jul 2018 18:22

Agenda van de ministerraad van 13 juli 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Steun aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis voor de realisatie van een tentoonstelling
 • Kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen voor de openbare veiligheid - Tweede lezing
 • Wijziging van de FANC-wet (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle)
 • Definitie van de plaatsen met bijzonder veiligheidsrisico waar vaste camera's mogen worden opgesteld
 • Definitie van de plaatsen die een bijzonder veiligheidsrisico inhouden en die in aanmerking komen voor uitzonderingsregels in het kader van de camerawet
 • Verplichtingen omtrent verwerking van passagiersgegevens opgelegd aan vervoerders en reisoperatoren
 • Herhuisvesting van Belspo/Belnet naar WTC III
 • Vervanging van een lid van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen
 • Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
 • Goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
 • Tussentijdse evaluatie 2017 van het BE GOLD-project met betrekking tot jong sporttalent
 • Verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2017 en 2018
 • Erkenning van de aanslag op straat van 29 mei 2018 in Luik als daad van terrorisme, om de slachtoffers financieel bij te staan
 • Private radiocommunicatie en gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen
 • Toekenning van een honorarium voor de huisapotheker
 • Diverse bepalingen met betrekking tot sociale zaken
 • Oprichting van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants
 • Oprichting van een Federaal Comité Energie
 • Bevoorradingszekerheid op het vlak van energie: capaciteitsvergoedingsmechanisme
 • Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor
 • Samenwerkingsakkoord rond de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren - Tweede lezing
 • Voorwaarden en modaliteiten om een arbeidscontract aan te gaan in het kader van het Juniorprogramma van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking - Tweede lezing
 • Varia