14 sep 2018 10:57

Agenda van de ministerraad van 14 september 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Wijziging omtrent de verkiezing van de leden van de politieraad
 • Regie der Gebouwen: verkoop van een deel van Residence Palace in Brussel aan de Europese Gemeenschappen
 • Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden bij het 'Fonds voor de Medische Ongevallen' van het RIZIV
 • Twee overheidsopdrachten voor Defensie
 • Verhoging van de onkostenvergoeding van bepaalde categorieën van vrijwilligers
 • Economische relance en sociale cohesie: verhoging van het maandelijkse inkomen dat mag worden verdiend via het verenigingswerk
 • Inwerkingtreding van de erkenningsplicht van het beroep mondhygiënist
 • Mandaat voor de ondertekening van de uitvoeringscontracten van spoorweginfrastructuurprojecten
 • Afsluiting van het moderniseringsprogramma van de AWACS-vloot
 • Toetreding tot het NAVO-programma 'Evolved Seasparrow Missile Block 2'
 • Steun van Defensie aan het ‘Lake Chad Initiative’
 • Varia