14 jan 2016 17:17

Agenda van de ministerraad van 15 januari 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet en nieuw instrument voor technische ondersteuning
  • Benoeming leden raad van bestuur Nationale Delcrederedienst
  • Omzetting Europese en internationale richtlijn over maritieme scheepvaart
  • Oprichting Federale Interneauditdienst - Tweede lezing
  • Seveso-samenwerkingsakkoord - Tweede lezing
  • Bijkomende verbeteringen in de regelgeving over zorgtrajecten
  • Varia