18 okt 2017 19:24

Agenda van de ministerraad van 19 oktober 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Eerste deel van het programma 2017 van de leningen van staat tot staat
 • Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen
 • Vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg
 • Diverse bepalingen inzake werk - tweede lezing
 • Zelfstandigen: duur van de niet-uitkeringsgerechtigde ongeschiktheidsperiode wordt ingekort
 • Financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor 2018
 • Instemming met het verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee
 • Instemming met de uitvoeringsafspraak betreffende de samenwerking, begeleiding en ondersteuning bij repatriëringsmaatregelen over het grondgebied van de Beneluxlanden
 • Instemming met de overeenkomst en het protocol tussen België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen
 • Instemming met het amendement bij het Montrealprotocol inzake stoffen die de ozonlaag aantasten
 • Instemming met het verdrag tussen België, Luxemburg, Frankrijk en Nederland betreffende de samenwerking inzake luchtverdediging tegen niet-militaire luchtdreigingen
 • Instemming met de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en Afghanistan
 • Instemming met de overeenkomst tussen België en Algerije betreffende het luchtvervoer
 • Varia