19 dec 2019 15:44

Agenda van de ministerraad van 20 december 2019

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze vrijdag.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Overdracht van personeel van de FOD Financiën naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Overdracht van de personeelsleden van Famifed naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten
 • Ontwerp-, bouw- en onderhoudsopdracht voor de heropbouw van het SHAPE-dorp
 • Hernieuwing van twee mandaten bij Fedasil en het CGVS
 • Vervanging van een lid van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
 • Proces van de aanslagen van 22 maart 2016: stand van zaken
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Dode hand 2019
 • Federale dotatie aan de politiezones om de budgettaire impact van het sectoraal akkoord te beperken
 • Dotatie 2019 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren
 • Aanvulling van de veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties
 • Elektronische communicatie van procedurestukken met de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Besparingsmaatregelen in de sector farmaceutische specialiteiten
 • Wijziging van verschillende wetsteksten over het e-notariaat - Tweede lezing
 • Wijziging van het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gemeenschappen over adoptie - Tweede lezing
 • Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering
 • Addendum bij het contract voor de prefinanciering van de spoorweginfrastructuren in de haven van Zeebrugge
 • Financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2020
 • Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding
 • Werk in de visserijsector
 • Belgische deelname aan de prefinanciering van het strategische infrastructuurplan van het NATO Support and Procurement Agency
 • Defensie: individuele Belgische bijdragen aan de operaties in 2020
 • Belgische operationele inzet binnen Europa in 2020
 • Belgische inzet in het kader van de strijd tegen DA’ESH in 2020
 • Verlenging van de militaire bescherming van de Belgische ambassades in vier Afrikaanse landen
 • Militaire ondersteuning aan Belgische risicovertegenwoordigingen in 2020 in het kader van het DFACT-protocol
 • B-FAST-zending naar Bolivia in het kader van de bosbranden in het Amazonegebied
 • Derde deel van het programma 2019 van leningen van staat tot staat
 • Varia