19 sep 2019 18:35

Agenda van de ministerraad van 20 september 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Postvergoedingen van de verbindingsmagistraat in het buitenland en van diens medewerker
  • Overheidsopdrachten voor Defensie
  • Samenwerkingsakkoord over de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van de bevoegdheid voor gezinsbijslagen - Tweede lezing
  • Financiering van de sociale akkoorden die betrekking hebben op de federale gezondheidssectoren
  • Preventie van luchtverontreiniging door schepen
  • Voorbereiding Brexit: stand van zaken
  • Varia