31 aug 2018 10:57

Agenda van de ministerraad van 31 augustus 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Hergebruik van overheidsinformatie en administratieve vereenvoudiging
 • Tendering van de offshore windmolenparken vanaf 2020
 • Oprichting van een nieuw Fonds voor Europees onderzoek binnen Wetenschapsbeleid
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Nationale verklaring inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming
 • Vaste vergoeding aan personeelsleden van de FOD Bosa gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU
 • Weging van de functie van voorzitter van het directiecomité bij de FOD Beleid en Ondersteuning
 • Samenwerkingsakkoord over de coördinatie van de radiofrequenties
 • Invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen
 • Wijzigingen op vlak van onderhoudsuitkeringen en achterstallen bij alimentatievorderingen
 • Gerechtskosten in strafzaken
 • Diverse bepalingen in strafzaken
 • Informatisering van justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingsaken
 • Verbetering van de toegankelijkheid van rechtsbijstandsverzekering
 • Verplichtingen met betrekking tot de giften en de jaarrekeningen voor verenigingen en stichtingen
 • Coherentie en modernisering op vlak van de wetgeving over de boekhouding van ondernemingen
 • Omzetting van de richtlijn omtrent de werkzaamheden van en het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening
 • Vereenvoudiging van de procedure van het op de markt brengen en het gebruik van biociden
 • Vaststelling van de retributies aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten
 • Belgisch ontwikkelingsbeleid
 • Voorstel tot organisatie van technische coördinaties inzake de digitale dossiers
 • Instemming met de overeenkomst tussen België en Luxemburg over het beheer en de berging van radioactief afval
 • Varia