30 jan 2020 16:10

Agenda van de ministerraad van 31 januari 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze vrijdag.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

 • Tijdelijke terbeschikkingstelling van een school in afwachting van de bouw van een vijfde Europese School

 • Hernieuwing van de managementfunctie van de administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen

 • Wijziging van de naam van de hulpverleningszone 'Rivierenland'

 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

 • Gunning van een overheidsopdracht voor Defensie

 • Besparingsmaatregelen in de sector farmaceutische specialiteiten - Tweede lezing

 • Aanpassing van het bedrag van de verplaatsingsvergoeding

 • Overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het VK over het treinverkeer via de Kanaalverbinding

 • Bijzondere overeenkomst tussen Frankrijk, België, Nederland en het VK over veiligheid van treinverkeer via de Kanaalverbinding

 • Deelname van Defensie aan de 'Groupe Aéronaval 2020' met het fregat BNS LEOPOLD I

 • Inzet van Defensie in het kader van de operatie 'European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz'

 • Varia