06 sep 2018 18:27

Agenda van de ministerraad van 7 september 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Eerste deel van het programma 2018 van leningen van staat tot staat
 • Voortzetting van de steun aan het MYRRHA-project
 • FED-tWIN-programma voor een duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten - Tweede lezing
 • Tweede fase van het kaderprogramma BRAIN-be
 • Rapportering handistreaming: stand van zaken
 • Aanstelling van het secretariaat van de commissie van experts in het kader van discriminatiebestrijding
 • Benoeming van een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof
 • Samenstelling van het Raadgevend Comité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
 • Invoering van het elektronisch proces-verbaal voor de inspectiediensten van de FOD Economie
 • Uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst
 • Financiering van het SMART-project van het Nationaal Instituut voor Radioelementen
 • Belgische bijdrage aan ‘NATO Mission Iraq’ in 2018
 • Belgische deelname aan de Historical Ordnance Disposal operation in Litouwen
 • Tijdelijke steun van Defensie aan de Franse operatie ‘Barkhane’ in de Sahel
 • Varia