07 jan 2016 18:52

Agenda van de ministerraad van 8 januari 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Overheidsopdracht voor aankoop van mobiele digitale snelheidsmeters voor geïntegreerde politie
  • Verlenging overeenkomst tussen Elsevier publishing en FOD Volksgezondheid
  • Internering en diverse bepalingen inzake justitie - Tweede lezing
  • Daling veiligheidsmarge voor geneeskundige verzorging
  • Inzet van een Alouette III in drugsbestrijdingsoperatie
  • Varia