13 jan 2016 12:33

Akkoord binnen het “ketenoverleg” met het oog op de ondersteuning van de varkenssector: de prefinanciering van 7,5 miljoen werd bereikt

Op de vergadering van 21 december 2015, onder het voorzitterschap van de heer Willy Borsus, minister van Landbouw, en de heer Kris Peeters, minister van Economie, zijn de representatieve organisaties die lid zijn van het ketenoverleg unaniem akkoord gegaan met een tekst die zal worden voorgelegd aan de Belgische en Europese Mededingingsautoriteiten om een dringende maatregel in te voeren in het kader van de crisis in de varkenssector.

Dit akkoord voorziet dat een fonds op vrijwillige basis gevoed wordt door de actoren in de commercialisering van varkensvlees. De doelstelling bestond erin 15 miljoen euro te verzamelen, op basis van een berekening van een bijdrage van 0,15 € per kg vers verkocht varkensvlees ter ondersteuning van de varkenssector. Een bedrag van 10 miljoen € was gegarandeerd.

 

Dit akkoord hing echter af van een prefinanciering van minimaal 7,5 miljoen euro door de sectoren die vertegenwoordigd zijn in het ketenoverleg.

 

Aan deze voorwaarde is vandaag voldaan. De ganse keten (de handelssector, de landbouworganisaties, de slachthuizen, de distributeurs en de sector van de diervoeders) engageert zich breed en draagt bij, om deze prefinanciering mogelijk te maken.

 

Dit globale akkoord – met inbegrip van de prefinanciering – zal echter pas uitgevoerd kunnen worden na het groen licht van de Europese autoriteiten.

 

De federale minister van Landbouw heeft aan dit akkoord gewerkt en heeft erna zware inspanningen geleverd, samen met andere tussenpersonen, om de nodige bedragen voor deze prefinanciering bijeen te krijgen: “We hebben een nieuwe stap gezet ten voordele van de varkenssector die wordt geconfronteerd met een crisis zonder voorgaande. Ik dank eveneens de mensen en organisaties die zich hebben ingezet om tot dit resultaat te komen. Wij zetten het werk voort voor onze varkenshouders op alle niveaus om het overleven van de varkenssector te verzekeren.”