09 apr 2021 10:09

Anticonceptie moet toegankelijk en gratis zijn en is een gedeelde verantwoordelijkheid

Voor veel vrouwen, jong of in precaire situaties, zijn de kosten van anticonceptiva financieel moeilijk te dragen, vooral omdat de verantwoordelijkheden tussen mannen en vrouwen niet eerlijk verdeeld zijn. Sinds september 2020 werd op initiatief van het Parlement de toegankelijkheid tot anticonceptie voor bepaalde groepen van vrouwen verbeterd.

Zo kunnen vrouwen met een RVT-status (Recht op verhoogde tegoetkoming) en zonder leeftijdsgrens beroep doen op een hogere terugbetaling van anticonceptie. En bij het leveren van noodanticonceptie, beter bekend als de 'morning-afterpil', past de apotheker nu de derdebetalersregeling toe op alle vrouwen, met of zonder medisch voorschrift.

In antwoord op de toezegging van de federale regering (op 30 september 2020) om "de drempels voor de toegang tot anticonceptie weg te werken", heeft de Raad gelijke kansen voor mannen en vrouwen een overzicht gemaakt van wat voor vrouwelijke en mannelijke anticonceptie zou kunnen verbeterd worden. Voor vrouwen: gratis anticonceptie voor alle vrouwen tot 35 jaar; een verhoogde terugbetaling van de kosten van anticonceptie tot de leeftijd van 49 jaar; de levering van de morning-afterpil in de centra voor gezinsplanning in de Franse Gemeenschap. Voor mannen: een hogere terugbetaling van condooms voor jongeren onder de 25 jaar en zonder leeftijdsgrens voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, evenals het aanmoedigen van het onderzoek naar nieuwe medische anticonceptiemethoden.   

De Raad steunt de wens van de federale minister om een nieuw pact te sluiten met de farmaceutische sector en om het geneesmiddelenbudget beter te beheersen. Zo vraagt de Raad om generieke geneesmiddelen te bevorderen, en zeker de generieke anticonceptie-middelen. Zo kunnen de kosten van anticonceptie voor vrouwen en mannen en voor de sociale zekerheid worden verlaagd.  

De Raad benadrukt ook de noodzaak om de EVRAS-programma's (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle - relationele, affectieve en seksuele opvoeding) op school beter te ondersteunen. Dit zowel voor meisjes als voor jongens, en best ook door er de ouders bij te betrekken. In feite is er een nood aan dergelijke programma’s gedurende het hele reproductieve leven.

Zoals eerder in 2002 gesuggereerd, verzoekt de Raad de ministers van Volksgezondheid ook beter rekening te houden met genderspecifieke kenmerken in het volksgezondheidsbeleid. Gezondheid gaat niet alleen om toegang tot zorg, maar hangt ook af van verschillende sociaal-economische en psychologische factoren die een invloed hebben op het algemeen welzijn van de bevolking. Ten slotte moet er prioritaire aandacht gaan naar het verzamelen van gender geralteerde medische gegevens, naar een gedetailleerde beoordeling van de kosten en baten van de aanbevolen maatregelen en naar de preventie van ziekten.  

Contactpersoon:
Dominique De Vos domie.devos@outlook.com  GSM 0474 98 75 00
Het advies n°159 van 12 maart 2021:  http://www.raadvandegelijkekansen.be/nl