04 jul 2024 15:52

Prioriteiten voor de gelijkheid: het Gezamenlijke Memorandum 2024

De 3 Raden voor Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen willen de aandacht van de federale en gewestelijke regeringen vestigen op enkele van hun prioriteiten voor de volgende legislatuur. Ze pleiten voor meer coördinatie en coherentie tussen de overheidsinstanties en zijn bereid om zelf bij te dragen aan de nood aan politieke efficiëntie door tijdens de hele legislatuur advies te geven in onderling overleg.

De toenemende bestaansonzekerheid, budgettaire beslissingen die een grotere impact hebben op vrouwelijke werknemers en ongelijkheid in het algemeen, betekenen grote uitdagingen op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, wat een transversale aanpak vereist. Met die context in het achterhoofd hebben de drie adviesraden besloten om hun gezamenlijke en gewestelijke aanbevelingen voor te leggen aan de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten. Ze pleiten voor meer coördinatie en coherentie tussen de overheidsinstanties en zijn bereid om de hele legislatuur advies te geven in onderling overleg.

België moet zich ook inzetten om deze prioriteiten en de bevordering van gelijke kansen op Europees en internationaal niveau te verdedigen.

Naast transversale maatregelen stellen ze eisen per specifiek thema voor: werkgelegenheid, opleiding, sociale zekerheid, belastingen, geweld, mobiliteit, huisvestiging en kwetsbare groepen.

 

Download